İridoloji

İridoloji

İridoloji, gözün renkli kısmı olan irisin, iriskop veya iridoskop denilen cihazlarla incelenerek, kişilerin sağlık durumunu (veya hastalıklarını) araştıran bir tıp teşhis bilimidir.

Vücudun fonksiyonlarındaki herhangi bir değişiklik veya herhangi bir bozukluk, gözden görülebilir ve okunabilir. İris, beynin bir uzantısıdır ve vücudun her organ ve dokusuna beyin ve sinir sistemi yoluyla bağlıdır. Vücudun her organından gelen bilgiler, özellikle göz sinirleri yoluyla irise aktarılır.

İris, bir televizyon ekranı gibi beynin aldığı her bir uyarıyı alır. Yani; vücudun en uzak bölümlerini gösteren minyatür bir ekrana sahiptir. Dolayısıyla, vücudun fonksiyonlarındaki herhangi bir değişiklik veya bir bozukluk olduğunda, bu iris yapısında değişiklik olarak kaydedilir. Bu değişiklikler iris muayenesi ile görülebilir ve okunabilir. İris, silinmeyen bir kara tahta gibidir, parmak izi gibi kişiye özeldir. Böylece İridologlar, kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal sağlığını iris üzerinden değerlendirebilirler.

İridoloji Nedir?

Kökeni Antik Mısır dönemlerine kadar dayanan İridoloji; gözdeki iris tabakasının kişinin sağlık durumu hakkında verdiği bilgilerin okunması anlamına gelmektedir. Bu inceleme kişinin problemlerini tespit etmek ve bunlara ne gibi tedaviler uygulanması gerektiğini belirlemek açısından etkilidir.

Hastaların; sağlık düzeyi, beslenme şekli, genetik zayıflıkları veya güçlü yönleri, organlarındaki dejenerasyon (toksisite, inflamasyon) ya da oluşan patolojileri çok erkenden ortaya çıkarılabilir. Bu konuda hastalara rehberlik edilebilir ve iyileşmek için hangi önlemler alınması gerektiği söylenebilir. Bu nedenle, iris analizi, koruyucu sağlık hizmetleri için değerli bir yöntemdir.

İridolojinin temel amacı, olası sorunların öncü belirtilerini erkenden fark ederek, onların daha ciddi problemlere dönüşmesini engellemek ve bütünsel tedaviler önererek kişiyi sağlıklı tutmaktır. 

İridolojinin diğer sağlık taramalarına göre en büyük yararı, organlara ait fiziksel semptomlar gelişmeden daha önce, iriste bu değişikliklerin yansımasının çok erken safhada ortaya çıkmasıdır. Böylece, sağlığı iyileştirmek için önleyici bir işlem daha erkene alınabilir ve ortaya çıkabilecek hastalıklar engellenebilir.

İridolojinin öncelikli ana hedefi tedavi değil, daha çok koruyucu sağlıktır ve vücuttaki bu dengesizliklerin erkenden tespit edilip, sağlığın daha da bozulmadan düzeltilmesi için zaman kazandırmaktır.

Kliniğimizde İridoloji muayenesi Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan tarafından yapılmaktadır. Siz de randevu alarak İridoloji muayenenizi yaptırabilir, sağlığınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İridoloji Haritası Nedir?

Her organ, iris içinde tanımlanmış bir alanda temsil edilmektedir. Bilinen 90’ın üstünde spesifik bölge vardır. 

İrisin okunmasında kılavuzluk yapan iris topografya haritası, vücut organlarının ve dokularının temel yerleşimini temsil etmektedir. Bu şekilde, kişi ile ilgili tüm vücudun sağlık durumunu okumak mümkündür.

Zaman içerisinde hekimlerin, belirli hastalıkların insanların irisinde birtakım değişikliklere yol açtığını ve aynı hastalığı geçiren kişilerde de benzer değişiklikler olduğunu gözlemlemesi sonucunda İridoloji Haritası oluşmuştur. Antik Mısır döneminden günümüze miras kalan bu teknik binlerce yıllık gözlemlere dayanmaktadır.

İridoloji haritaları hakkında bilinmesi gereken durumlardan biri de genelde çift organların ayna gibi simetrik bir şekilde her iki gözde de bölümlerinin olduğu; tek organların ise ya sağ ya da sol olmak üzere tek tarafta yansımasının yer aldığıdır.

İris Haritası (Şeması)

Open chat