Tıbbi Sülük Türleri

Tıbbi Sülük Türleri

Dünya’da, birçok türü olan sülüğün tıpta kullanılan cinslerine "tıbbi sülük" denilir.

 Tıbbi sülük türleri

  • Hirudo Verbana,
  • Hirudo Medicinalis,
  • Hirudo Orientalis,
  • Hirudo Suluki’dir.

Ülkemizde en çok görülen cinsi H.Verbana’dır. Tıbbi sülük cinsleri arasında tedavi etkinliği açısından fark yoktur. Tıbbi olmayan sülük cinsleri tedavi amaçlı kullanılmaz. 

Hirudo verbana; parlak yeşil, sarı, siyah ve kırmızı renkler taşır. Dorsalin orta kısmında geniş, koyu yeşil-kahverengi tek renkten oluşan bir bant bulunur. Ventral kısımda sarımsı yeşil zemin üzerinde laterale yakın konumlu iki koyu bant yer alır. 

Her Sülük Tedavide Kullanılır mı? Sülük Nereden Temin Edilir?

Sülük tedavisinde kullanılacak sülüklerin tıbbi sülük cinsi olması, hiçbir canlı ile temas etmemiş olması, kullanılmamış olması ve sterilizasyon işlemlerinin yapılmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bu açıdan, tedavide kullanılacak sülüklerin, üretim çiftliklerinden alınması daha doğru bir seçenektir. Doğadan toplanan sülüklerde ise, tedavi öncesinde 2 ay kadar bekletilmeli ve bu sürede sterilizasyon işlemleri mutlaka yapılmalıdır.