Wegamed – Test

Wegamed Test Expert Plus Fonksiyonel Tarama ve Teşhis Sistemi

wegamedtest (2)İnsan vücudunda 100 milyara yakın hücre vardır ve her bir hücre birer pil gibi elektrik üretir.

Bu üretim ve sinyaller, farklı hastalıklarda farklı şekilde değişiklikler gösterir. Aslında tıpta yıllardır kullanılan EKG (Elektrokardiyogram) cihazları da aynı mantık ve mekanizma ile kalpteki hücrelerin elektriksel sinyalleri üzerinden kalpte olup biteni anlamamızı sağlayan bir sistemdir. Benzer şekilde EEG (Elektroensefalogram) ise beyin hücrelerinin elektriksel özelliklerini teşhiste kullanma sistemidir. Ancak tıpta yeni olan şey bu mantığın aynı anda vücuttaki tüm organları kapsayan bir şekilde uygulanıyor olmasıdır.

Teste tabi tutulan dokularda fonksiyonel anormalliklerin mevcut olması halinde iletkenlik kapasitelerinde önemli düzeyde artış meydana gelmektedir. Elektrotlarla organizmaya verilen akım vücut boyunca her yöne dağılır. Dokularda ve içerisinden akım geçirilen alanlarda direnç veya iletkenlik düzeyini gösteren bir iyon değişimine dönüşür. İşte organizmadaki bu reaksiyonlar Wegamed Test Expert Plus ile izlenerek organların ve sistemlerin fonksiyonel durumları analiz edilmekte ve fizyolojik denge ile gerçek ve potansiyel değişimler rahatlıkla incelenebilmektedir.

Wegamed Test Expert Plus, tüm vücudu kapsayan fonksiyonel bir tarama olduğu için belli organ ya da sistemlerle ilgili bir sınırlama yoktur. Yani aynı anda sindirim sistemi, solunum sistemi, iskelet sistemi, kalp damar sistemi ve idrar yolları gibi tüm sistemler incelenmiş olur. Ayrıca bağışıklık sistemi, genel hormon profili, alerji ve enfeksiyonlara eğilim, ağır metal ve toksik madde birikimleri gibi bilgiler de alınmaktadır. Yine tedavi sonrası kontrolü için ilk başvurudaki cihaz sonuçları ile son durum karşılaştırılarak tedaviden fayda görme oranı da ortaya konmaktadır. Tıpkı kan şekeri ya da kolesterol takibi gibi…

Bu sistemin bir avantajı da koruyucu hekimlik uygulamalarında çok önemli bilgiler vermesidir.

wegamedtest (1)Wegamed Test Expert Plus, hücre düzeyindeki bozuklukları tespit ettiği için henüz hastalık belirtileri ortaya çıkmamış olsa da var olan bir problem varsa erken aşamada haber vermektedir. Sıklıkla yaşadığımız bir olaydır ki; cihazın uyarı verdiği hastalıklarla ilgili ileri düzey testler yapıldığında bu hastalıkların oluşmaya başladığı ama kişinin henüz farkında olmadığı görülmekte ve erken tedaviye başlanma imkânı doğmaktadır.

Ayrıca sonuç raporlarında kişinin o anda vücudunda bulunan Serbest Radikallerin (hastalık oluşuma neden olan zararlı maddeler) miktarı da görülmekte ve ileride Kalp-Damar Hastalıkları, MS, Tip 2 Diyabet, Hipertansiyon, Kanser gibi kronik hastalıkların oluşumunu engellemek için Antioksidan tedaviye başlanma şansı ortaya çıkmaktadır.

Yaklaşık 15 dakika süren elektrofizyolojik ölçümlerin sonuç raporları da anında alınmaktadır.

İşlem tamamen ağrısızdır ve hiçbir yan etkisi yoktur. Zaten avantajlardan biri de bu işlem sırasında hastanın hiçbir şekilde radyasyona veya X ışınına maruz kalmamasıdır.

Almanya ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde yapılan bilimsel çalışmalarda doğruluk oranı %92,8 olarak tespit edilmiştir ve bu sayede cihaza Avrupa Birliği Sağlık Komisyonu tarafından düzenlenen Tıbbi Tanı Cihazı Sertifikası verilmiştir. Sistem, TC Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmıştır.

Kalp pili kullananlarda bu sistem kullanılmamalıdır. Ayrıca gebelik söz konusuysa Wegamed Test Expert Plus sisteminin kullanımı önerilmez; burada inceleme tehlike yaratmamaktadır ancak anne ile bebeğin elektrik aktivitesi karışacağı için doğru sonuç alınamaz.