İridoloji

İRİDOLOJİ ( GÖZ İRİSİNDEN YAPILAN TANI BİLİMİ )

irido iç sayfa resmiİnsan vücudu, sağlıklı bir yapı oluşturmak üzere, neredeyse sihirli bir şekilde birlikte çalışan, akıllı organ ve sistemlerin olağanüstü bir koleksiyonudur.
Hastalık, bu organ sistemleri arasındaki kötü iletişim ve dengesizliğin bir sonucudur.

Hastalıklar sırasında oluşan doku değişikliğine ait belirtiler vücudumuzun yüz, göz, kulak, dil, el, ayak, cilt gibi çeşitli organlarına yansıyarak hekime, kişinin sağlığı hakkında bilgi verir.

Göz, vücudun fiziksel durumu hakkında bilgi toplar, ruh yapısı ve duygularımızı yansıtır, sağlığımızla ilgili her şey gözlerimizde kodlanır.
Jon Miles “İris, silinmeyen bir kara tahta gibidir” der.

Gözler, çağlar boyunca “ruhun pencereleri” olarak bilinirdi. Oysa şimdi, onları bedenlerin fiziksel, duygusal ve zihinsel özelliklerinin pencereleri olarak kabul ediyoruz.

İrisin Görevi

İris, gözün renkli kısmıdır.
irido anasayfa resmiKorneanın arkasında ve lensin önünde bulunur.
İrisin görevi, kasılıp gevşeyerek (göz bebeğini küçültüp büyüterek) göze giren ışık miktarını ayarlamaktır.

İridoloji, gözün irisinin incelenerek, kişilerin sağlık durumunu veya hastalıklarını araştıran bir tıp tanı bilimidir.
İris içinde, bazı işaretler biçimindeki kodlanmış bilgi, bizim sağlık durumumuzu yansıtır.

İris tanısı, hem bir sanat hem de bir kişinin fiziki teşhis yapmasına imkan veren bir bilim, sağlık ve tıp konusuna yeni bir bakış açısı kazandıran güçlü bir tıbbi tanı yöntemidir.

İris, bir televizyon ekranı gibi, beynin aldığı her bir uyaranı alır. İris, vücudun en karmaşık dokusu olup beynin bir uzantısıdır. Vücudun her organ ve dokusuna beyin ve sinir sistemi yoluyla bağlıdır.

İnanılmaz bir şekilde, binlerce sinir uçları, mikroskobik kan damarları, kas ve diğer dokular ile donatılmıştır. Bu nedenle, vücudun işlevlerindeki herhangi bir değişiklik veya homeostazdaki herhangi bir bozukluk, iriste görülebilir ve yorumlanabilir.

Toplanan bilgi, gözün çeşitli yapılarında (iris, retina, sklera, kornea, pupil ve konjonktivada) kaydedilir, her iris, parmak izi gibi farklıdır.

İris, sinir refleks reaksiyonları yoluyla, vücudun en uzak bölümlerini gösteren minyatür bir ekrana sahiptir. Sinirler yoluyla alınan bilgiler, iris liflerine ulaştığında, iris dokusu vücut dokularının durumunu yansıtacak şekilde yeniden yapılandırılır.

İriste, vücudun her organının değişen koşulları yansıtılmakta ve her organ, iris içinde tanımlanmış bir alanda temsil edilmektedir.

İridologlar, bütünsel bakış açısıyla, bireyin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal sağlığını değerlendirebilirler. Hastaların sağlık düzeyi, beslenme şekli, kalıtsal zayıflıkları veya güçlü yönleri, organlardaki dejenerasyon (toksisite, inflamasyon gibi) ve erken patolojileri ortaya çıkarabilir, hastalara rehberlik edebilir ve sağlıklarını iyileştirmek için hangi önlemlerin alınması gerektiğini söyleyebilirler.

Bu nedenle, iris analizi, koruyucu sağlık hizmetleri için de değerli bir yöntemdir.

İridolojinin temel amacı, olası sorunların öncü belirtilerini erkenden fark ederek, onların daha ciddi problemlere dönüşmesini engellemek ve bütünsel tedaviler önererek kişiyi sağlıklı tutmaktır.

İridolojinin diğer sağlık taramalarına göre en büyük yararı, organlara ait fiziksel semptomlar gelişmeden daha önce, iriste bu değişikliklerin yansımasının çok erken safhada ortaya çıkmasıdır. Böylece, sağlığımızı iyileştirmek için önleyici bir işlem daha erkene alınabilir ve ortaya çıkabilecek hastalıklar engellenebilir.

İridolojinin öncelikli ana hedefi tedavi değil, daha çok koruyucu sağlıktır ve vücuttaki bu dengesizliklerin erkenden tespit edilip, sağlığın daha da bozulmadan düzeltilmesi için zaman kazandırmaktır.