Bağışıklık Sistem Paketi

KİŞİYE ÖZEL GELİŞTİRİLEN BAĞIŞIKLIK SİSTEM PAKETİ

Bağışıklık Sistemi güçlendirme paketi

KRONİK HASTALIKLARDA ve KOVİD-19 GİBİ VİRÜSLERE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ (İMMÜN SİSTEM) GÜÇLENDİRMEK

Bağışıklık Sistemi Nedir ?

Bağışıklık sistemi-immün sistem, vücudumuzu hastalık yapıcı mikroplara, zararlı maddelere ve kansere karşı savunmada görevli çeşitli dokular, hücreler ve moleküllerden ibaret müthiş bir organizasyondur.
Vücudumuza giren milyonlarca yabancı değişik düşmanı tanıyıp ayırt edebilme yeteneğine sahiptir.
Bağışıklık sisteminin vücudun kendi kalıtsal yapısına yabancılık özelliği taşıyan antijenlere karşı gösterdiği reaksiyonlara immün cevap denir.

Bağışıklık (immünite): Vücut için yabancı ve zararlı hastalık etkenlerine karşı vücudun dirençli olması halidir.
İmmünoloji, bağışıklık sistemini (immün sistemi) inceleyen bilim dalıdır.
İmmünoloji doktoru, immünoloji bilimini araştıran, bağışıklık sistemini ve hastalıklarını inceleyen, tanı koyup tedavi eden ve izleyen hekimdir.
Mikrop (mikroorganizma): Enfeksiyona yol açan gözle görülemeyecek kadar küçük (ancak mikroskop yardımı ile görülebilen) bakteri, virüs, mantar ve parazitler “mikrop” olarak tanımlanır.
Antijen: Vücudumuza yabancı ve ancak hastalık etkenlerinde bulunan çeşitli toksik yapılardır.

Çevremizde pek çok enfeksiyon etkeni yaşamaktadır. Bakteri, virüs, mantar ve protozoon olarak tanımlanan ancak mikroskopla görülebilen mikroplar ile solucanımsı helmintik parazitlerin, immün sistem tarafından yabancı olarak tanınmasını sağlayan çeşitli yapıları insana zararlı olup hastalık yapıcı ‘antijenleri’ oluşturmaktadır.
Bu antijenler hastalık yapıcı etkenlerin bağışıklık sistemimiz tarafından tanınmasında “anahtar” rol oynarlar.

Bağışıklık sistemi, vücudun bu savunma görevini bakteri, virüs, mantar, parazit, yabancı maddeler ve kansere karşı birbiri ile yakın ilişkili çeşitli koruyucu hücre, doku ve salgısal maddelerle yapar. Bu hücreler ve diğer sıvısal koruyucu maddeler kan damarları, lenf sistemi ve dokularda sürekli dolanarak, vücudumuza giren tehlikeli mikropları ya da onların toksinlerini ve kanser hücrelerini temizlerler.

Bağışıklık sisteminin hastalık yapıcı zararlılara karşı öncelikle vücuda girişlerini önleyici yapılar devreye girer. Ancak, eğer bu aşamada başarılı olamazsa (enfeksiyon yapmışlarsa) onları yok etmek üzere çeşitli savaşçı hücreler (akyuvarlar), bunların salgıladığı moleküller (antikorlar, sitokinler, vb.) farklı hücre ve dokulardan salgılanan diğer sıvısal çok çeşitli koruma faktörleri devreye girer. Ayrıca, bağışıklık sisteminin hücreleri vücudumuz için yabancı olan mikrop ya da zararlı maddeyi ilk gördüğünde bir daha unutmamak üzere hafızasına kaydeder, daha sonraki karşılaşmalarında onu tanıdığı için daha çabuk ve kuvvetli bir karşılık verir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL DESTEKLENİR, GÜÇLENDİRİLİR ?

Hastalıklara karşı bağışıklığın güçlü olması, ancak düzenli bir yaşam şeklinden geçmektedir. Yaşlanma, hastalıklar, aşırı stres, uzun süreli ilaç kullanımı, ağır metaller bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörlerdir. Covid-19 gibi tüm insanlığı tehdit eden durumlarda bağışıklık sistemimizin güçlü olması hayati önem taşımaktadır. Geleneksel tedavi yöntemleri dokularımızın kan dolaşımını, oksijenasyonunu ve enerji dengesini düzenler, toksin ve ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayarak bağışıklık sistemimize çok önemli destek sağlar. Hasta olmayan kişilerinde, koruyucu hekimliğin en önemli tedavileri olan Geleneksel yöntemleri uzman doktor tavsiyesi ile yine bu alanda ihtisaslaşmış kliniklerde yaptırması, hastalıklardan korunmak açısından göz ardı edilmemelidir. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin, hayati risk taşıyan Covid-19 gibi virüslere ve tüm hastalıklara karşı dirençli olmakta ve çoğu zaman hastalık belirtileri bile fark edilmemektedir.

Vücudumuza-bağışıklık sistemimize olumsuz etki oluşturan ( toksinler,ağır metaller, zararlı katkı maddeleri-kimyasallar, stres, beslenme bozukluğu, bazı bakteri ve virüsler ) durumlara karşı, hazır ve güçlü olmak için yapılması gerekenler aşağıda özetlenmiştir ;

⦁ Sağlıklı beslenmek

⦁ Düzenli uyku

⦁ Stresten uzak kalmak / baş edebilmek

⦁ Düzenli egzersiz

⦁ Zararlı alışkanlıkları terk etmek

⦁ Zararlı kimyasallar, ağır metaller ve toksinlerden uzak durmak

⦁ Vitamin, mineral ve kan değerlerimizin normal düzeylerde olması

⦁ Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren Geleneksel ve Tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden yararlanmak

⦁ Ozon tedavisi
⦁ Glutatyon
⦁ Yüksek Doz C – vitamini
⦁ Prp ( IV uyulama )
⦁ Bitkisel tedavi
⦁ Hacamat
⦁ Akupunktur
⦁ Tıbbi sülük tedavisi ( hirudoterapi )
⦁ Apiterapi ( bal, polen, propolis, arı sütü )

Kliniğimizde, bağışıklık sistem desteği ve kronik hastalıklarda uyguladığımız geleneksel tedavi yöntemlerinden hangilerinin yapılacağına, kişinin durumuna göre hekim tarafından karar verilmektedir.
Tedavi protokolü, wega-test ( vücut tarama cihazı ) taraması ve iridoloji muayenesi sonrasında İmmünoloji ( bağışıklık sistemi ) ve Mikrobiyoloji A.D. Prof. Dr. Ahmet GÖDEKMERDAN hocamız tarafından belirlenmektedir.

Bağışıklık sistemi çeşitli yapılardan oluşur

1-Vücuda mikropların girmesini engelleyen anatomik ve fizyolojik koruyucu yapılar (mekanik, kimyasal ve biyolojik engeller): Vücuda girmeye çalışan hastalık etkenleri için ilk engel duvarlarını oluşturur.
-Sağlam Deri ve Mukozalar, bunların muhtevasındaki çeşitli koruyucu hücre ve moleküller
-Mide ve barsaklar (hareket, pH ve sindirim enzimleri, mide asidi, safra asidi, mukus)
-Akciğerler ve solunum yolları (silia dalgalanma hareketi, mukus, balgam, öksürük ve aksırık refleksi, nazal salgı, burun kılları, kulak kiri)
-Gözyaşı, tükürük ve idrarın yıkayıcı etkisi ve asitliği, dışkılama, vajinanın asidik yapısı
-Ateşin yükselmesi, vücudun farklı bölgelerindeki faydalı mikrop florası

2-Kimyasal-salgısal koruyucu maddeler
-Antikorlar
-Kompleman sistemi
-Sitokinler
-Diğer çeşitli kimyasal salgılar ve moleküller (mukus, ter, gözyaşı, balgam, özsular, prostat salgısı içerisinde bulunan mikrop öldürücü koruyucu serum proteinleri, asit ya da bazik unsurlar taşıyan salgılar ve enzimler

3-Asıl savaşçı olan akyuvar hücreleri ve mikropları yok etme mekanizmaları, iltihap oluşumu (hastalık etkenlerini yok etmek, en azından sınırlandırmak ve oluşan doku hasarını tamir etmek için görevli mekanizma)

Bağışıklık sistemine ait organlar (lenfoid organlar) ;
Bağışıklık sistemi hücrelerinin-akyuvarların büyüme, gelişme, aktivasyon, vücuda dağılımı ve mikroplarla savaş alanları lenfoid organlarda olur.
a-Asıl-birincil lenfoid organlar: Kemik iliği, timüs
b-İkincil-sekonder lenfoid organlar: Lenf düğümleri, dalak, bademcikler, adenoidler, mukozalar (sindirim, solunum ve idrar yolları-genital sistemlerin iç yüzeyleri) ve cilde ait lenf dokuları

Bağışıklık yetmezliği iki şekilde ortaya çıkabilir ;
1- Doğuştan (Birincil-Primer) bağışıklık yetmezlikleri, genetik bozukluk sonucu immün sistemin organ veya hücrelerinin sayısal veya fonksiyonel yetersizliğidir.
2-İkincil-sekonder bağışıklık yetmezlikleri, hayatın herhangi bir döneminde hastalıklara veya bu hastalıklar sırasında kullanılan ilaç ya da tedavilere bağlı olarak sonradan gelişir.
Bunlar, bağışıklık sistemini baskılayan ya da yanıltan ilaçlar (kortizon, kanser ilaçları, diğer bazı hastalıklarda kullanılan baskılayıcı ilaçlar), virüs enfeksiyonları (CMV, EBV, HIV, Kızamık, Suçiçeği), kan-lenf kanserleri, ağır kan yapım bozuklukları, çeşitli metabolik iç hastalıkları (şeker hastalığı, KC, böbrek hastalıkları) veya ağır romatizmal hastalıklar, organ yetmezlikleri, alkol bağımlılığı, ışın tedavisi, kanser kemoterapisi.

Ozon Tedavisinin Kovid-19 gibi Virüsler ve Bağışıklık Sistemine Etkileri
Glutatyon Tedavisinin Bağışıklık Sistemine Etkileri ve Diğer Faydaları
Yüksek Doz C-Vitamininin Kovid-19 ve Bağışıklık Sistemine Etkileri
Tıbbi Sülük Tedavisinin Bağışıklık Sistemi ve Kronik Hastalıklarda Etkisi
Hacamatın Bağışıklık sistemi ve Kronik Hastalıklarda Etkisi
Apiterapinin virüsler ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri
Akupunkturun bağışıklık sistemi ve kronik hastalıklarda etkisi