Sağlık Hizmetlerinde Civalı Ürünler

Sağlık Hizmetlerinde Civalı Ürünler

Carolyn Vickers Halk ve Çevre Sağlığı Dünya Sağlık Örgütü 11 Haziran 2010

Civa maruziyetinin sağlığa etkisi:

Civa sağlığa zararlı bir zehirdir. Sinir ve sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, akciğer ve böbreği etkiler. Çocuk gelişimine, anne karnındayken ve ilk çocukluk döneminde zararlıdır. Çocuklar özellikle savunmasızdırlar. Maruziyet solunum, sindirim ve cilt yoluyla olur. Balık tüketimi toplamında 1,5/1000 ve 17/1000 oranında çocukların zekasını etkilemiştir. Kan basınçı ölçen aletleri DSÖ azaltmayı öneriyor. Termometreyi civasız olanını öneriyor.

Avrupa Birliği Politikası ve DSÖ nun 2 yıllık gelişim raporu:

Arjantin ve Filipinler de milli politika oluştu. Buenes, Aires, Delhi, Mexico City ve Sao Paulo bu 4 mega kentte civadan arındırma için sağlık sistemi geliştirildi. Ek olarak 14 ülke civadan arınmış sağlık sisteminin pilot ülkesi oldu.

Amalgam dolgu:

Her yıl 300 ton civadan diş dolgusu yapılmaktadır. Danimarka, Norveç ve İsveç gibi bazı ülkeler amalgam dolgu üzerine sıkı bir kısıtlama getirmiştir. Buna rağmen birçok ülke alternatiflerin pahalı olmasından dolayı hala amalgam kullanmaktadırlar. Potansiyel alternatifler ise cam ionomer ve kompozitlerdir.

DSÖ 2009 Kasım ekspert konsültasyonu:

Amalgamın yakın zamanda geniş çaplı olarak yasaklanması halk sağlığı ve diş sektörü için problem teşkil edebilir. Ancak aşamalı olarak bunlar yapılabilir: * Diş hastalıklarının önlenmesi ve amalgamlara alternatiflerin bulunmasının teşvik edilmesi * Fiyatı uygun alternatiflerin araştırılması ve geliştirilmesi * Diş hekimlerinin eğitilmesi ve halkın farkındalığının arttırılması.
http://mercurypolicy.org/wp-content/uploads/2010/06/who_draft_presentation_final1.pdf

Dental Amalgam ve Civa Sınıflandırılmasında Yapılan Değişiklik Özeti

28 Temmuz 2009’da FDA ‘’son karar’’ bildirgesi yayınladı: 1. Civa sınıf I (az risk)’den sınıf II (çok risk) grubuna alındı; 2. Dental amalgam da Sınıf II’e alındı 3. Dental amalgam için özel kontroller kılavuz belgesi hazırlandı.
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/DentalProducts/DentalAmalgam/ucm171120.htm

Sağlık ve Çevresel Riskler Bilimsel Komitesi (SCHER) Avrupa Komisyonu:

İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve Japonya’da amalgam dolgu çok sınırlı kullanılmakta ve sadece özel durumlarda tercih edilmektedir. Makale: Amalgam dolgudaki civanın sağlık üzerine indirek etkisi ve çevresel riskleri (06 Mayıs 2008) Birçok EU-25 ( Avrupa Birliği-25) ülkelerde civanın toksik olmasının anlaşılması ve estetik açısından dolayı amalgam dolgu kullanımı azalmaktadır. Buna rağmen bazı ülkelerde (EU-25) fazla sağlam olmasından dolayı hala tercih edilmektedir.
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/docs/scher_q_050.pdf